Όπως οι στεφάνες έτσι και οι γέφυρες αποτελούν ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις κατασκευασμένες με την συνεργασία οδοντιάτρου και οδοντοτεχνίτη. Συγκολλιούνται μόνιμα επάνω στα προς αποκατάσταση δόντια και αφαιρούνται μόνο από τον οδοντίατρο εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο λόγος κατασκευής μιας  γέφυρας είναι για να αποκαταστήσει την έλλειψη ενός ή περισσοτέρων φυσικών δοντιών.

Τα κενά που δημιουργούνται στο στόμα από δόντια που λείπουν για διάφορους λόγους (καταστροφή από τερηδόνα, αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες, μερική ανοδοντία κ.λ.π) αναγκάζουν τελικά τα υπόλοιπα δόντια να περιστραφούν ή να μετατοπιστούν στα κενά διαστήματα προκαλώντας προβλήματα στην σύγκλειση και την μάσηση.

Η δυσαρμονία στο στόμα που προκαλείται από τα ελλείποντα δόντια μπορεί επίσης να προκαλέσει περιοδοντικά προβλήματα και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Όπως με τις στεφάνες έτσι και για τις γέφυρες υπάρχει μια ποικιλία υλικών για την κατασκευή τους. Ο οδοντίατρος  μαζί με τον ασθενή μπορούν να καταλήξουν στην καταλληλότερη λύση αξιολογώντας παράγοντες όπως η αισθητική, η θέση μέσα στο στόμα, το κόστος κ.λ.π

Είδη γεφυρών:

  • Μεταλοακρυλικές
  • Μεταλοκεραμικές (πορσελάνης).