Ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) ονομάζεται η οδοντιατρική πράξη που κρίνεται αναγκαία όταν ο πολφός ενός δοντιού (νεύρο) έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη.

Η πιο συνηθισμένη αιτία βλάβης του πολφού είναι οι εκτεταμένες τερηδόνες αλλά μπορεί να προκληθεί και από κάποιο χτύπημα, συστεμικούς και άλλους παράγοντες.

Τα συμπτώματα ποικίλουν κατά περίπτωση αλλά συνήθως περιλαμβάνουν έντονο πόνο λόγω της υπεραιμίας και της φλεγμονής. Εάν σε αυτό το στάδιο δεν υπάρξει θεραπεία ο πολφός θα νεκρωθεί δημιουργώντας απόστημα στην άκρη της ρίζας το οποίο αυξανόμενο προκαλεί έντονο οίδημα (πρήξιμο) και αφόρητο πόνο.

Η θεραπεία περιλαμβάνει την αφαίρεση του πολφού του δοντιού με ειδικά μικρο εργαλεία και συνήθως υπό τοπική αναισθησία. Μετά από την απομάκρυνση του προσβεβλημένου πολφού ο χώρος που απομένει (ριζικοί σωλήνες) καθαρίζονται, απολυμαίνονται και  σφραγίζονται μόνιμα.

Στο παρελθόν, τα δόντια με  κατεστραμμένο πολφό εξάγονταν. Στις μέρες μας  η σημαντική εξέλιξη που έχει επιτευχθεί στον τομέα της ενδοδοντίας  δίνει την δυνατότητα να θεραπευθούν πολλά δόντια που διαφορετικά θα χανόντουσαν. Με μια επιτυχημένη ενδοδοντική θεραπεία ένα δόντι μπορεί να “σωθεί” και να παραμείνει μια ζωή μέσα στο στόμα.