Με την πάροδο των ετών και τη φυσιολογική γήρανση ενός ανθρώπου όπως όλοι οι ιστοί έτσι και αυτοί του στόματος υποστρέφονται.

Αυτή η εξέλιξη οδηγεί συνήθως σε μια σταδιακή απώλεια των δοντιών για διάφορους λόγους (τερηδονισμός, περιοδοντική νόσος κ.λ.π) ο ρυθμός της οποίας διαφέρει απο άνθρωπο σε άνθρωπο.

Η έλλειψη μερικών ή και όλων των δοντιών από την στοματική κοιλότητα δημιουργεί προβλήματα όπως δυσκολία στη μάσηση, δυσαρμονική σύγκλειση, πόνο στην κροταφογναθική διάρθρωση και παραμόρφωση του προσώπου.

Η λύση σε αυτά τα προβλήματα δίνεται μέσα από την κλασική κινητή προσθετική με τις μερικές και ολικές οδοντοστοιχίες.