Οι μερικές οδοντοστοιχίες είναι προσθετικές αποκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται στην θεραπεία ασθενών με ένα ή περισσότερα ελλείποντα δόντια (μερική νωδότητα) στη στοματική κοιλότητα.

Η χρήση τους βοηθά στην σωστή λειτουργία της μάσησης, της  κροταφογναθικής διάρθρωσης αλλά και στην αποκατάσταση της αισθητικής του προσώπου.

Η στήριξη και ακινητοποίηση τους στο στόμα γίνεται πάνω στα εναπομείναντα δόντια και στους μαλακούς ιστούς του στόματος με ειδικά άγκιστρα και συνδέσμους ακριβείας.

Ενδεικνύεται συνήθως σε περιπτώσεις όπου η αποκατάσταση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με γέφυρες λόγω έλλειψης απαραιτήτων δοντιών στηριγμάτων ή οικονομικών περιορισμών.

Ο χρόνος ζωής τους όπως και στις ολικές οδοντοστοιχίες είναι πολλά χρόνια με σωστή συντήρηση.