Οι ολικές οδοντοστοιχίες είναι προσθετικές συσκευές που χρησιμοποιούνται σε ολικώς νωδούς ασθενείς (κανένα εναπομείναν δόντι στη στοματική κοιλότητα) και κατασκευάζονται για να αντικαταστήσουν τα ελλείποντα δόντια. 

Υποστηρίζονται από τους  περιβάλλοντες  μαλακούς και σκληρούς ιστούς της στοματικής κοιλότητας και είναι μετακινούμενες.

Παρά την εξέλιξη της οδοντιατρικής επιστήμης παραμένουν μια από τις πιό συχνά χρησιμοποιούμενες αποκαταστάσεις λόγω του χαμηλού τους κόστους συγκριτικά με άλλες μεθόδους (π.χ εμφυτεύματα).

Η διάρκεια ζωής τους είναι θεωρητικά 5 -6 χρόνια αλλά στην πράξη και με την σωστή συντήρηση οι περισσότεροι ασθενείς τις διατηρούν για πολύ περισσότερα χρόνια.