Στεφάνες (θήκες, κορώνες) :

Οι στεφάνες είναι τεχνητά δόντια που κατασκευάζονται με την συνεργασία του οδοντιάτρου και του οδοντοτεχνιτη και αντιγράφουν τα φυσικά μας δόντια. Συγκολλούνται μόνιμα επάνω σε προηγουμένως παρασκευασμένα δόντια και μπορούν να αφαιρεθούν μόνο απο τον οδοντίατρο.

Οι στεφάνες κατασκευάζονται κυρίως για να καλύψουν και να προστατεψουν ένα δόντι με εκτεταμένη καταστροφή λόγω τερηδόνας ή κατάγματος. Εκτός από αυτή τους την χρήση όμως στεφάνες χρησιμοποιούνται και για την βελτίωση της αισθητικής σε περιπτώσεις όπως:

-Δόντια με κακή μορφολογία

-Δόντια με δυσχρωμίες

-Δόντια με κακή θέση

Τα τεχνητά δόντια μπορούν να κατασκευαστούν απο διάφορα υλικά τα οποία επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (μέγεθος δοντιού, σύγκλειση, αισθητικές ανάγκες κ.λ.π) και πάντα μετά απο συζήτηση με τον ασθενή.

Τα πιο συνηθισμένα είδη στεφανών είναι:

-Ολική χυτή

-Μεταλοακρυλική

-Μεταλοκεραμικές (πορσελάνης)

 

Γέφυρες:

Όπως οι στεφάνες έτσι και οι γέφυρες αποτελούν ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις κατασκευασμένες με την συνεργασία οδοντιάτρου και οδοντοτεχνίτη. Συγκολλούνται μόνιμα επάνω στα προς αποκατάσταση δόντια και αφαιρούνται μόνο απο τον οδοντίατρο εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Ο λόγος κατασκευής μιας  γέφυρας είναι για να αποκαταστήσει την έλλειψη ενός ή περισσοτέρων φυσικών δοντιών.

Τα κενά που δημιουργούνται στο στόμα απο δόντια που λείπουν για διάφορους λόγους (καταστροφή απο τερηδόνα, αποτυχημένες ενδοδοντικές θεραπείες, μερική ανοδοντία κ.λ.π) αναγκάζουν τελικά τα υπόλοιπα δόντια να περιστραφούν ή να μετατοπιστούν στα κενά διαστήματα προκαλώντας προβλήματα στην σύγκλειση και την μάσηση.

Η δυσαρμονία στο στόμα που προκαλείται απο τα ελλείποντα δόντια μπορεί επίσης να προκαλέσει περιοδοντικά προβλήματα και διαταραχές της κροταφογναθικής διάρθρωσης.

Όπως με τις στεφάνες έτσι και για τις γέφυρες υπάρχει μια ποικιλία υλικών για την κατασκευή τους. Ο οδοντίατρός  μαζί με τον ασθενή μπορούν να καταλήξουν στην καταλληλότερη λύση αξιολογώντας παράγοντες όπως η αισθητική, η θέση μέσα στο στόμα, το κόστος κ.λ.π

Είδη γεφυρών:

-Μεταλοακρυλικές

-Μεταλοκεραμικές (πορσελάνης).